Xưởng

Thiết bị nâng cao

Chúng tôi sở hữu dây chuyền sản xuất tự động của màn hình tinh thể lỏng của toàn bộ bộ tiền thân, sở hữu các tòa nhà siêu và sạch sẽ và các thiết bị thủ công.

Lưu ý: Bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng nhấp vào đây để nhập Kiến thức về LCD hoặc nhấp vào đây để gửi e-mail đến Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi.