FSTN màn hình LCD kính Panel

FSTN màn hình LCD kính Panel

Phim bồi thường Super xoắn Nematic (FSTN) LCDsThe đặt trước đã là giới thiệu phim bồi thường hiển thị Super xoắn Nematic (FSTN). Điều này cho biết thêm một bộ phim chậm phát triển để STN...

Chi tiết sản phẩm

Phim bồi thường màn hình LCD siêu xoắn Nematic (FSTN)

Đặt trước đã là giới thiệu phim bồi thường hiển thị Super xoắn Nematic (FSTN). Nó cho biết thêm một bộ phim chậm phát triển trên màn hình STN bù đắp cho màu sắc được gửi bởi lưỡng chiết có hiệu lực. Điều này cho phép một màn hình màu đen và trắng được sản xuất và cung cấp cho một tương phản cao và góc nhìn rộng hơn.

Công nghệ FSTN đi kèm trong một màu duy nhất, các ký tự màu đen trên một màu trắng / xám nền. Trong số các công nghệ ba được liệt kê ở đây, đó là cái đắt nhất, nhưng nó đã tốt hơn xem góc và độ tương phản hơn công nghệ STN được liệt kê ở trên.


Một cặp:Phân đoạn mô-đun màn hình LCD Tiếp theo:

Yêu cầu thông tin