Ký tự LCD hiển thị BCB2004-05

Ký tự LCD hiển thị BCB2004-05

 

Chi tiết sản phẩm

Phần số: BCB2004-05

Công nghệ: lõi ngô

Phác thảo size(mm): 118 × 43,00 × 13,10

Diện tích xem: 77,00 × 25,20

Khu vực hoạt động: 70.36 × 20.44

Bộ điều khiển IC: SPLC780D hoặc Eqv.

Giao diện: song song

BL: LED

Nhận xét: 2 × 7PIN

Một cặp:Ký tự LCD hiển thị BCB2004-01 Tiếp theo:Ký tự LCD màn hình BCB1602-12

Yêu cầu thông tin