Ký tự LCD hiển thị BCB2004-01

Ký tự LCD hiển thị BCB2004-01

 

Chi tiết sản phẩm

Phần số: BCB2004-01

Công nghệ: lõi ngô

Phác thảo size(mm):77,00 × 46.70 × 11,50

Diện tích xem: 60,00 × 22,00

Khu vực hoạt động: 55.12 × 17,56

Bộ điều khiển IC: AIP31066 hoặc Eqv.

Giao diện: song song

BL: LED

Nhận xét: 1 × 16PIN

Một cặp:Màn hình LCD đồ họa BGB12232-09 Tiếp theo:Ký tự LCD hiển thị BCB2004-05

Yêu cầu thông tin