Ký tự LCD hiển thị BCB0802-02

Ký tự LCD hiển thị BCB0802-02

DisplayNo.Part NumberTech.Outline sizeViewing AreaActive AreaController ICInterfaceBLRemarksFormat(mm)(mm) (mm) 6BCB0802-01COB40.00 × 35.15 × 7.4030.50 × 14.1025.74 × 9.48SPLC780D hoặc...

Chi tiết sản phẩm

Phần số: BCB0802-02

Công nghệ: lõi ngô

Phác thảo size(mm): 58,00 × 32,00 × 13,50

Diện tích xem: 38,00 × 16,00

Khu vực hoạt động: 27.81 × 11,50

Bộ điều khiển IC: SPLC780D hoặc Eqv.

Giao diện: song song

BL: LED

Nhận xét: 2 × 7PIN

Một cặp:Ký tự LCD hiển thị BCB1601-05 Tiếp theo:Màn hình LCD đồ họa BGB12232-11

Yêu cầu thông tin